Descarrega el llibre sencer

Impossible posar portes al camp

En "La criptografia que et cal saber" es presenten de forma didàctica les diferents tècniques criptogràfiques que són importants tant per a la protecció dels sistemes d'informació com per a la pròpia protecció dels individus quan aquests utilitzen de forma intensiva la tecnologia en cada vegada més aspectes de les seves vides.

El llibre proporciona un repàs històric i una introducció bàsica a la matemàtica necessària per entendre els diferents protocols criptogràfics. També s'expliquen les diferents tècniques de xifrat de clau simètrica, tant les xifres de flux com les xifres de bloc i s'analitzen les funciona hash, una primitiva criptogràfica cada vegada més important que té aplicacions en molts àmbits diferents de la criptografia. D'altra banda, el llibre també explica el funcionament de la criptografia de clau pública, tant en el seu us per al xifrat de la informació com per a les signatures digitals i fa èmfasi en com les infraestructures de clau pública permeten el desplegament real de la criptografia de clau pública. A més, el llibre inclou alguns capítols més avançats en els que s'explica el funcionament de la criptografia de corbes el·líptiques i se'n detallen algunes construccions.

Finalment, el llibre acaba amb un capítol on es detallen diferents protocols criptogràfics que utilitzen la majoria de continguts que s'han anat desgranant al llarg del capítols precedents.

Només afegir, que el llibre té una forta vocació didàctica i intenta presentar els continguts de forma entenedora, incloent un seguit d'exemples i exercicis que, aquests últims, trobareu resolts al final de cada capítol.

Sobre nosaltres

Jordi Herrera Joancomartí

Jordi Herrera Joancomartí

Autor

Llicenciat en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor agregat del departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions (dEIC) de la UAB. Ha publicat nombrosos articles científics, ha dirigit projectes de recerca i també ha dirigit unes quantes tesis doctorals, als estudiants de les quals ha d'agrair la majoria dels coneixements que actualment té. Els temes de recerca amb els que sempre ha treballat són la criptografia i la seguretat i, des que van aparèixer, està focalitzat en les criptomonedes i en la tecnologia blockchain.

Cristina Pérez Solà

Cristina Pérez Solà

Autora

Doctora en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Actualment és professora agregada del departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions (dEIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva recerca se centra les criptomonedes basades en blockchain i, en especial, en els aspectes relacionats amb la seguretat i la privadesa d'aquestes. Addicionalment, també està interessada en els problemes de privacitat que sorgeixen de l'ús de les xarxes socials en línia i en l'adaptació de tècniques de mineria de dades a la naturalesa específica d'aquest tipus de xarxes.